نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1393 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1393 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1393 تالار وحدت دانشگاه نمایی از ساحل دانشگاه مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه مسجد دانشگاه نمای بیرونی تالار وحدت دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه  مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه  و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم … کارگاه های آموزشی دانشگاه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سالن تربیت بدنی دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه  مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه