مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی (ع) را تسلیت می گوییم. مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه  مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه  مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم … فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی (ع) را تسلیت می گوییم.