جمعه 5 ارديبهشت 1393
پست الکترونیک

مهندسي شيلات – گرايش تکثير و پرورش آبزيان

معرفي رشته آموزشي

با توجه به افزايش تقاضاجهت مصرف آبزيان و افزايش جهت و نيز کاهش ذخاير برخي از گونه هاي اقتصادي ماهي وسايرآبزيان و وجود منابع آبي و اراضي فراوان به خصوص در جنوب کشور تکثير و پرورش آبزياندر ايران امري ضروري به نظر مي رسد که انجام فعاليت هاي آبزي پروري بهمنظور برطرفکردن نيازهاي مذکور با تربيت نيروي متخصص شيلاتي امکان پذيرخواهد شد.

اهداف گرايش تکثير وپرورش آبزيان

"دانشجوي رشته شيلات گرايش تکثير و پرورش آبزيان تكنيك و فن تكثير و پرورش ماهي و سايرآبزيان  راآموزش مي بيند و در همين زمينه فعاليت مي كند و بنابراين آبزي پروري به عنوان بخش عمده مطالعات دانشجويان اين گرايش مي باشد. و همچنين به بررسي خصوصيات موجودات دريايي به خصوص ماهيان به عنوان يك موجود زنده و ويژگي هاي توليدمثل آنها ميپردازد. گرايش تکثير و پرورش آبزيان مثل ساير گرايشهاي شيلات جزو مهندسي منابع طبيعي محسوب مي شود و در واقع هدف اين گرايش تربيت كارشناسان ومحققان شيلاتي است،افرادي كه بايد عاشق كشف حقايق پديده هاي طبيعي باشند. چون شايد بتوان در رشته هايي كه جنبه فني يا اجرايي دارند بدون عشق و علاقه بسيار موفق گرديد و حتي شغلي نيز درهمان زمينه پيدا كرد اما يك محقق نمي تواند بدون عشق وعلاقه اي وافر با دشواري هاي كارهاي تحقيقاتي و توليدي دست و پنجه نرم كند و درنهايت موفق گردد.

 

آينده شغلي، بازار كار، درآمد

"اگردانشجوي گرايش تکثير و پرورش آبزيان بخواهد شغلي در ارتباط با گرايش تحصيلي اش پيدا كند،بايد توجه داشته باشد كه فرصت هاي شغلي اين گرايش در ايران در اکثراستان ها و به خصوص بيشتر در نواحي ساحلي كشور مثل استان گيلان، مازندران، سيستان و بلوچستان،هرمزگان، بوشهر و خوزستان وجود دارد به طوري شهرستان چابهار به دليل داشتن شرايط اقليمي خاص توانايي توليد و پرورش آبزيان به خصوص ميگو را 2 بار درسال دارد. عليرغم اين كه مراكز پزشكي معتقدند مصرف آبزيان نسبت به ساير موادپروتئيني از مزيتهاي فراواني برخوردار است و حتي آن را "غذاي سلامتي"مي نامند، اما اين مواد در كشور ما مورد استقبال قرار نگرفته است. چرا كه از يك سوم مردم به درستي موادغذايي دريايي را نمي شناسند و از سوي ديگر اين دسته از موادغذايي گران مي باشند.در اين ميان فارغ التحصيلان گرايش تکثير و پرورش آبزيان بافعاليت در مراكز تکثير وپرورش ماهي و همچنين تحقيق بر روي ارزش مواد غذايي دريايي و انتشار اين تحقيقات دررسانه هاي گروهي مي توانند نقش موثري در كاهش موانع فوق داشته باشند. "علاوه بر كار در شيلات فارغ التحصيلان اين گرايش مي توانند درحفظ بعضي از گونه هاي آبزيان كه در حال انقراض هستند مثل ماهي ازون برون و يا لابستر كار بكنند و مهمتراز همه اين كه ما بايد به ياري كارشناسان زيست دريا يك اطلس دقيق در مورد گونه هاي آبزيان موجود در آبهاي كشورمان تهيه كنند تا از گونه ها و در واقع منابع دريايي موجود در كشورمان باخبر شويم، "با توجه به اين كه صنعت آبزي پروري و استفاده از منابع آبي در برنامه  توسعه اقتصادي دولت جايخاصي را به خود اختصاص دادهاست، اميد است كه كارشناسان اين گرايش بتوانند درزمينه هاي فوق مشغول به كارگردند."

خدمات آموزشي

1.      آشنايي بابيولوژي و اکولوژي انواع موجودات آبزي به خصوص ماهيان

2.      آشنايي وکسب مهارت در زمينه تکثير و پرورش ماهيان زينتي، سردابي وگرمابي

3.      آشنايي وکسب مهارت در زمينه تکثير و پرورش سخت پوستان و نرم تنان بويژه ميگو و صدف هاي مرواريدساز

4.      اجراي بخش عملي و کارگاهي دروس تخصصي

5.      گذراندن دوره کارورزي جهت تکثير و پرورش آبزيان پرورشي در مراکز تکثير و پرورش شيلاتي يا مراکزتحقيقاتي شيلات و کسب تجارب مفيد و ارزنده در اين زمينه دانشجويان پس از گذراندن 21واحد دروس عمومي، 39 واحددروس علوم پايه و 25 واحد دروس اصلي فرآوري محصولات شيلاتي و همچنين با گذراندن 53واحد دروس تخصصي به صورت نظري و عملي آموزش مي‌بينند.طول دوره 7 ترم است و فارغ‌التحصيلان به دريافت درجه مهندسي شيلات در گرايش تکثير وپرورش آبزيان نايل مي‌شوند.

 

 

 

 


© تمامی حقوق مادی و معنوی اين وب سايت به دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار تعلق دارد.