شماره: 171
1398/07/28
اطلاعیه اداره تربیت بدنی دانشگاه

اداره تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد کلاس ایروبیک برای اساتید و کارکنان محترم خانم و فرزندان دختر دانشگاه در روزهای فرد از ساعت 19 زیر نظر مربی نتخصص این رشته در سالن ورزشی برگزار نماید .

شروع کلاس امروز یکشنبه مورخ 1398/7/28 ساعت 19 میباشد ./

شماره تماس دفتر کارشناسان :75-31272178

حق انتشار محفوظ است ©