شماره: 173
1398/08/01
برگزاری دوره های آموزشی مشترک دانشگاه دریانوردی چابهار با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی کشور
برگزاری دوره های آموزشی مشترک دانشگاه دریانوردی چابهار با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی کشور

دوره های آموزشی مشترک دریایی، توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور در دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با بیان این مطلب افزود: براساس جلسه ایی که با حضور دکتر ابطحی رئیس پژوهشگاه ملی اقیاتوس شناسی و علوم جوی کشور و تفاهمات صورت گرفته، مقرر شد دوره های آموزشی مشترک دریایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های دریایی که دانشگاه فاقد این رشته هاست، توسط اساتید مجرب این پژوهشگاه در دانشگاه برگزار شود.
دکتر محمود نصیری هدف از برگزاری این دورهای آموزشی مشترک دریایی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار را، جذب دانشجویان علاقمند در حوزه تخصصی دریایی عنوان کرد.

دوره های آموزشی مشترک دریایی، توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور در دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با بیان این مطلب افزود: براساس جلسه ایی که با حضور دکتر ابطحی رئیس پژوهشگاه ملی اقیاتوس شناسی و علوم جوی کشور و تفاهمات صورت گرفته، مقرر شد دوره های آموزشی مشترک دریایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های دریایی که دانشگاه فاقد این رشته هاست، توسط اساتید مجرب این پژوهشگاه در دانشگاه برگزار شود.

دکتر محمود نصیری هدف از برگزاری این دورهای آموزشی مشترک دریایی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار را، جذب دانشجویان علاقمند در حوزه تخصصی دریایی عنوان کرد.

حق انتشار محفوظ است ©