شماره: 181
1398/08/25
بهره‌برداری از سامانه "پـایش تصویری نـظارتی" دانشگاه دریانوردی چابهار
بهره‌برداری از سامانه "پـایش تصویری نـظارتی" دانشگاه دریانوردی چابهار

فاز دوم، سامانه "پـایش تصویری نـظارتی" اداره حـراست با نصب بیش از 55 دستگاه دوربین مدار بسته در مکان های مختلف با هدف افزایش ضریب امنیت مجموعه دانشگاه با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مورد بهره برداری قرار گرفت.

فاز دوم، سامانه "پـایش تصویری نـظارتی" اداره حـراست با نصب بیش از 55 دستگاه دوربین مدار بسته در مکان های مختلف با هدف افزایش ضریب امنیت مجموعه دانشگاه با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مورد بهره برداری قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©