شماره: 186
1398/09/02
تجـدید مـیثاق دانشگاهیان دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با آرمـان های شـهدا
تجـدید مـیثاق دانشگاهیان دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با آرمـان های شـهدا

همزمان با آغـاز هـفته بسـیج، دانشگاهیان دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چـابهار با حضور بر مزار شـهدای گـمنام دانشگاه ، اقدام به گُـل‌افشانی و غـبار روبی مزار شـهدای گمـنام جنگ تحمیلی، نمودند.
مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در این آیین، با درود به ارواح طیبه شهیدان و امام شهیدان، فرا رسیدن هفته بسیج را به اساتید، دانشجویان و سنگرداران عرصه علم و آگاهی تبریک گفت.
حجت الاسلام والمسلمین "علـی دین پرور"، تجدید میثاق با ارزش ها و آرمان های شهدا و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب و ایجاد پیوندی ناگسستنی با ولایت را از وظایف دینی و آرمانی همه برشمرد و اظهار داشت: این کشور با تمام قدرت در برابر تحریم ها، فشارها و توطئه ها ایستاده است و هر روز نام و آوازه این انقلاب مقدس و این ملت بیش از گذشته، در جهان طنین انداز می شود .
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط یکی از وظایف مهم ما تبیین و انتقال آرمان هاست، تصریح کرد: ولایت فقیه در راس آرمان های انقلاب و امام قرار دارد.
بسیج دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ادامه با قرائت مـیثاق نامه، با آرمان ‌های امام وشهدا تجدید بیعت کرده و آن را گواهی بر وجود روحیه ایثارگری و فداکاری برشمرد.
در میثاق نامه بسیج دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار آمده است: همواره حافظ خون شهدا بوده و به هیچ قدرت و کشوری اجازه دست درازی به میهن‌ اسلامی که برای هر وجب آن شهیدی جانش را فدا کرده را نخواهیم داد و دانشجویان با هر تفکر و باوری از ارزش‌ها، حتی به قیمت جانشان دفاع و هیچ قدرتی نمی تواند مانع ایثارگری جوانان ایرانی شود.
در بـخش پـایانی آیین معنوی تجدید مـیثاق، دانشگاهیان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور در مـزار شهـدای گمنام، با اهدای شـاخه های گل بـه مقام شـامخ شـهدای جنـگ تحمیلی، ادای احتـرام کردند.

همزمان با آغـاز هـفته بسـیج، دانشگاهیان دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چـابهار با حضور بر مزار شـهدای گـمنام دانشگاه ، اقدام به گُـل‌افشانی و غـبار روبی مزار شـهدای گمـنام جنگ تحمیلی، نمودند.

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در این آیین، با درود به ارواح طیبه شهیدان و امام شهیدان، فرا رسیدن هفته بسیج را به اساتید، دانشجویان و سنگرداران عرصه علم و آگاهی تبریک گفت.

حجت الاسلام والمسلمین "علـی دین پرور"، تجدید میثاق با ارزش ها و آرمان های شهدا و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب و ایجاد پیوندی ناگسستنی با ولایت را از وظایف دینی و آرمانی همه برشمرد و اظهار داشت: این کشور با تمام قدرت در برابر تحریم ها، فشارها و توطئه ها ایستاده است و هر روز نام و آوازه این انقلاب مقدس و این ملت بیش از گذشته، در جهان طنین انداز می شود .

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط یکی از وظایف مهم ما تبیین و انتقال آرمان هاست، تصریح کرد: ولایت فقیه در راس آرمان های انقلاب و امام قرار دارد.

بسیج دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ادامه با قرائت مـیثاق نامه، با آرمان ‌های امام وشهدا تجدید بیعت کرده و آن را گواهی بر وجود روحیه ایثارگری و فداکاری برشمرد.

در میثاق نامه بسیج دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار آمده است: همواره حافظ خون شهدا بوده و به هیچ قدرت و کشوری اجازه دست درازی به میهن‌ اسلامی که برای هر وجب آن شهیدی جانش را فدا کرده را نخواهیم داد و دانشجویان با هر تفکر و باوری از ارزش‌ها، حتی به قیمت جانشان دفاع و هیچ قدرتی نمی تواند مانع ایثارگری جوانان ایرانی شود.

در بـخش پـایانی آیین معنوی تجدید مـیثاق، دانشگاهیان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور در مـزار شهـدای گمنام، با اهدای شـاخه های گل بـه مقام شـامخ شـهدای جنـگ تحمیلی، ادای احتـرام کردند.

حق انتشار محفوظ است ©