شماره: 187
1398/09/03
حضور دانشگاهیان دانشگاه دریـانوردی چـابهار در اجتـماع بـزرگ "میـثاق با رهـبری"
حضور دانشگاهیان دانشگاه دریـانوردی چـابهار در اجتـماع بـزرگ "میـثاق با رهـبری"

دانشگاهیان ولایت مدار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، همراه و هم گام با مردم با بصـیرت چابهار در حمایت از فرمایشات امام امت، با حضور در اجتماع بزرگ "حمـایت از امـنیت و اقتـدار کشـور"، نفرت و انزجار خود را از فتنه‌گران و اغتشاشگران اعلام و با خلق حماسه ای دوبـاره، بار دیگر با آرمان‌های شـهدا، امـام (ره) و رهبر معظم انقلاب در حمایت از نظام و انقلاب، تجدید بیعت کردند.

دانشگاهیان ولایت مدار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، همراه و هم گام با مردم با بصـیرت چابهار در حمایت از فرمایشات امام امت، با حضور در اجتماع بزرگ "حمـایت از امـنیت و اقتـدار کشـور"،  نفرت و انزجار خود را از فتنه‌گران و اغتشاشگران اعلام و با خلق حماسه ای دوبـاره، بار دیگر با آرمان‌های شـهدا، امـام (ره) و رهبر معظم انقلاب در حمایت از نظام و انقلاب، تجدید بیعت کردند.

حق انتشار محفوظ است ©