شماره: 218
1398/11/01
مرگ ناگهانی دانشجوی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرگ ناگهانی دانشجوی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به گزارش روابط عمومی؛ دانشجوی دختر ورودی 97 رشته ریاضیات و کاربردها، شامگاه سه شنبه در محل خوابگاه خواهران دانشگاه، دچار مرگ ناگهانی شد.
تحقیقات بیشتر درباره علت این حادثه، ادامه دارد...

به گزارش روابط عمومی؛ دانشجوی دختر ورودی 97 رشته ریاضیات و کاربردها، شامگاه سه شنبه در محل خوابگاه خواهران دانشگاه، دچار مرگ ناگهانی شد.

تحقیقات بیشتر درباره علت این حادثه، ادامه دارد...

حق انتشار محفوظ است ©