شماره: 220
1398/11/06
اطلاعیه امور دانشجویی مربوط به امور خوابگاه ها

اطلاعیه


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه؛

 

  با توجه به اینکه اتوماسیون جدید سلف سرویس به سامانه آموزشی سیستم گلستان متصل می¬باشد، از سال تحصیلی جاری 99-98 کارت سلف آن دسته از دانشجویانی فعال خواهد شد که هیچ گونه بدهی خوابگاهی نداشته باشند. همچنین خوابگاه فقط به دانشجویان فاقد بدهی خوابگاهی ارائه می گردد. لذا جهت جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی در خصوص عدم فعال بودن کارت سلف و همچنین ارائه خوابگاه در نیمسال جاری تا قبل از شروع سال تحصیلی نسبت به تسویه حساب خوابگاه تا پایان نیمسال اول 99-98 اقدام فرمائید.

حوزه دانشجویی

 

حق انتشار محفوظ است ©