شماره: 224
1398/11/11
درخشش دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار در مسابقات ورزشی دانشجویان کشور
درخشش دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار در مسابقات ورزشی دانشجویان کشور

به گزارش روابط عمومی؛ رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار از کسب عنوان دومی تیم کُشتی آزاد دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار در مسابقات منطقه 8 وزارت علوم تحقیقات وفناوری، خبر داد .
فرشته گلستانه تصریح کرد: مسابقات کُشتی آزاد دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 8 کشور با حضور شش تیم از دانشگاههای زابل، هرمزگان، ولی عصررفسنجان، چابهار، سیرجان و شهید باهنر کرمان به میزبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان برگزارشد.
وی خاطر نشان کرد: در این دوره از رقابت ها، تیم کُشتی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهاربا مربیگری مهدی کمالی و به سرپرستی محسن شهرکی متشکل از دانشجویان، آرمان منصور آبادی، محمدجواد عباس پور، امیرحسین رضایی، پویا احمدپور، علیرضا زرنجبرو علی هادی پس از رقابت با تیم های سیرجان، رفسنجان، کرمان، زابل و هرمزگان بر سکوی دوم تیمی ایستاد.
رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهاریادآور شد: تیم کُشتی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با کسب یک مدال طلای آرمان منصور آبادی و 2 مدال نقره محمدجواد عباس پور و امیر حسین رضایی و همچنین 3 مدال برنزپویا احمدپور،علیرضارنجبر و علی هادی، برسکوی دوم مسابقات کُشتی آزاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 8 کشور، قرار گرفت.
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بعنوان مهمترین و تخصصی ترین دانشگاه کشور در حوزه دریانوردی و علوم دریایی دارای 3 دانشکده، مهندسی دریا ، مدیریت و علوم انسانی و علوم دریایی در 42 رشته تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد که بیش از 3 هزار دانشجو در حال تحصیل در این دانشگاه می باشند، این دانشگاه منطبق با استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و الزمات آموزشی دریانوردان (STCW78) بوده و دارای گواهینامه اروپاست.

به گزارش روابط عمومی؛ رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار از کسب عنوان دومی تیم کُشتی آزاد دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار در مسابقات منطقه 8 وزارت علوم تحقیقات وفناوری، خبر داد .

فرشته گلستانه تصریح کرد: مسابقات کُشتی آزاد دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  منطقه 8 کشور با حضور شش تیم از دانشگاههای زابل، هرمزگان، ولی عصررفسنجان، چابهار، سیرجان و شهید باهنر کرمان به میزبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان برگزارشد.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره از رقابت ها، تیم کُشتی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهاربا مربیگری مهدی کمالی و به سرپرستی محسن شهرکی متشکل از دانشجویان، آرمان منصور آبادی، محمدجواد عباس پور، امیرحسین رضایی، پویا احمدپور، علیرضا زرنجبرو علی هادی پس از رقابت با تیم های سیرجان، رفسنجان، کرمان، زابل و هرمزگان بر سکوی دوم  تیمی ایستاد.

رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهاریادآور شد: تیم کُشتی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با کسب یک مدال طلای آرمان منصور آبادی و 2 مدال نقره محمدجواد عباس پور و امیر حسین رضایی و همچنین 3 مدال برنزپویا احمدپور،علیرضارنجبر و علی هادی، برسکوی دوم مسابقات کُشتی آزاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 8 کشور، قرار گرفت.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بعنوان مهمترین و تخصصی ترین دانشگاه کشور در حوزه دریانوردی و علوم دریایی دارای 3 دانشکده، مهندسی دریا ، مدیریت و علوم انسانی و علوم دریایی در 42 رشته تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد که بیش از 3 هزار دانشجو در حال تحصیل در این دانشگاه می باشند، این دانشگاه منطبق با استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و الزمات آموزشی دریانوردان (STCW78) بوده و دارای گواهینامه اروپاست.

 

حق انتشار محفوظ است ©