شماره: 229
1398/11/19
اطلاعیه اداره تربیت بدنی دانشگاه در خصوص مشاوره ورزشی - تندرستی

به اطلاع اعضای هیات علمی و کارکنان آقا و خانم دانشگاه میرساند ، جهت انجام مشاوره ورزشی-تندرستی و تعیین وقت قبلی به اداره تربیت بدنی دانشگاه مراجعه و یا با شماره های ذیل تماس بگیرید .

2175-2176-2177-2178

حق انتشار محفوظ است ©