شماره: 27
1397/11/20
امکان استفاده از هتل ونوس

امکان استفاده از هتل ونوس برای عموم آزاد است. هتل در پلاژ ساحلی دانشگاه واقع بوده و مربوط به بخش خصوصی است.

حق انتشار محفوظ است ©