شماره: 270
1399/03/06
برگزاری آیین اهدای قرآن به اساتید و کارکنان دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
برگزاری آیین اهدای قرآن به اساتید و کارکنان دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

به گزارش روابط عمومی؛ در راستای ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب ودستور العمل های هفتگانه مقام معظم رهبری جهت تمدن سازی نوین اسلامی، با تاکید برمحوریت معنویت، اخلاق و فضائل الهی در گام دوم انقلاب، همزمان با ماه مبارک رمضان، به منظور ترویج فرهنگ غنی قرآنی، با مشارکت هیات رییسه دانشگاه،50 دوره مصحف شریف قرآن در قطع وزیری توسط دکتر نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، به اساتید و کارکنان، اهدا شد.
لازم بذکر است: هردوره از مصحف شریف قرآن، شامل 120حزب مجزا در دو جعبه، جهت تلاوت روزانه در منزل پیش بینی شده که این شیوه نوین در ترویج تلاوت قرآن، با استقبال اسـاتید وکـارکنان دانشگاه، همراه شده است.

به گزارش روابط عمومی؛ در راستای ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب ودستور العمل های هفتگانه مقام معظم رهبری جهت تمدن سازی نوین اسلامی، با تاکید برمحوریت معنویت، اخلاق و فضائل الهی در گام دوم انقلاب، همزمان با ماه مبارک رمضان، به منظور ترویج فرهنگ غنی قرآنی، با مشارکت هیات رییسه دانشگاه،50 دوره مصحف شریف قرآن در قطع وزیری توسط دکتر نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، به اساتید و کارکنان، اهدا شد.

لازم بذکر است: هردوره از مصحف شریف قرآن، شامل 120حزب مجزا در دو جعبه، جهت تلاوت روزانه در منزل پیش بینی شده که این شیوه نوین در ترویج تلاوت قرآن، با استقبال اسـاتید وکـارکنان دانشگاه، همراه شده است.

حق انتشار محفوظ است ©