شماره: 281
1399/04/09
اعلام آمادگی دانشگاه تخصصی دریانوردی چابهار جهت همکاری با ستاد توسعه سواحل مکران
اعلام آمادگی دانشگاه تخصصی دریانوردی چابهار جهت همکاری با ستاد توسعه سواحل مکران

به گـزارش روابـط عـمومی؛ دکترعـادل مزاری مشاور استاندار و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان با حضور در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، در نشست با رییس دانشگاه، با تشریح اهداف دبيرخانه ستاد توسعه سواحل مكران، بر استفاده بهينه و کاربردی از دانش و تجربه اعضاي هیات علمي و همچنین قابليت های تخصصی دانشگاه در تهيه بسته هاي پيشنهادي سرمايه گذارى تاکید و توجه به كسب وكارهاي دانش بنيان برپايه اقتصاد دريا را از اولویت های این ستاد، برشمرد.
دکتر محمود نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز در ادامه اظهار داشت: دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی در تمامی زمینه های تخصصی، آمادگی کامل دارد تا با استفاده از توان علمی و فنی اساتید مجرب و همچنین بهره مندی از تجهیزات مدرن، تعامل سازنده ایی را در حوزه های تخصصی دریایی، با ستاد توسعه سواحل مکران داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: همکاری های تخصصی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با ستاد توسعه سواحل مکران، توسعه پایدار مبتنی بر نیروی انسانی متخصص را، بهمراه خواهد داشت.


گفتنی است: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بعنوان مهمترین و تخصصی ترین دانشگاه کشور در حوزه دریانوردی و علوم دریایی دارای 3 دانشکده، مهندسی دریا ، مدیریت و علوم انسانی و علوم دریایی در 42 رشته تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد که بیش از 3 هزار دانشجو در حال تحصیل در این دانشگاه می باشند، این دانشگاه منطبق با استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و الزمات آموزشی دریانوردان (STCW78) بوده و دارای گواهینامه اروپاست.

به گـزارش روابـط عـمومی؛ دکترعـادل مزاری مشاور استاندار و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان با حضور در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، در نشست با رییس دانشگاه، با تشریح اهداف دبيرخانه ستاد توسعه سواحل مكران، بر استفاده بهينه و کاربردی از دانش و تجربه اعضاي هیات علمي و همچنین قابليت های تخصصی دانشگاه در تهيه بسته هاي پيشنهادي سرمايه گذارى تاکید و توجه به كسب وكارهاي دانش بنيان برپايه اقتصاد دريا را از اولویت های این ستاد، برشمرد.

دکتر محمود نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز در ادامه اظهار داشت: دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی در تمامی زمینه های تخصصی، آمادگی کامل دارد تا با استفاده از توان علمی و فنی  اساتید مجرب  و همچنین بهره مندی از تجهیزات مدرن، تعامل سازنده ایی را در حوزه های تخصصی دریایی، با ستاد توسعه سواحل مکران داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: همکاری های تخصصی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با ستاد توسعه سواحل مکران، توسعه پایدار مبتنی بر نیروی انسانی متخصص را، بهمراه خواهد داشت.

 

گفتنی است: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بعنوان مهمترین و تخصصی ترین دانشگاه کشور در حوزه دریانوردی و علوم دریایی دارای 3 دانشکده، مهندسی دریا ، مدیریت و علوم انسانی و علوم دریایی در 42 رشته تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد که بیش از 3 هزار دانشجو در حال تحصیل در این دانشگاه می باشند، این دانشگاه منطبق با استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و الزمات آموزشی دریانوردان (STCW78) بوده و دارای گواهینامه اروپاست.

حق انتشار محفوظ است ©