شماره: 574
1400/06/22
آغاز واکسیناسیون دانشجویان سراسر کشور

دانشجویان عزیز با توجه به آغاز واکسیناسیون دانشجویان سراسر کشور خواهشمند است از روز شنبه  بیستم شهریور ماه در اسرع وقت به سامانه salamat.gov.ir مراجعه و نزدیک ترین محل واکسیناسیون خود را تعیین نمایید.

حق انتشار محفوظ است ©