شماره: 622
1400/07/28
اطلاعیه جهت دریافت معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان مشمول(مرد)سال 1400(تمامی مقاطع)

دانشجویان (مرد) در قسمت مربوط به نظام وظیفه باید کارت پایان خدمت، کارت معافیت از خدمت، تعهد خدمت را بارگذاری نمایند. در خصوص دانشجویان مشمول این افراد با کد سخا وارد سایت services.epolice.ir شوند و درخواست معافیت از تحصیل را ثبت نمایند و از حصول نتیجه مبنی بر درخواست معافیت به کارتابل دانشگاه انتقال یافت (مطابق فایل پیوست شده )اطمینان حاصل نمایند.

 

  • راهنمای دریافت معافیت تحصیلی در سایت services.epolice.ir در دسترس می باشد.
حق انتشار محفوظ است ©