شماره: 635
1400/08/18
انتـصاب سـرپرست حـوزه مـعاونت دانـشجویی و فـرهنگی دانـشگاه دریـانوردی وعلوم دریـایی چـابهار
انتـصاب سـرپرست حـوزه مـعاونت دانـشجویی و فـرهنگی دانـشگاه دریـانوردی وعلوم دریـایی چـابهار

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر "منصور کیانی مقدم" رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با صدور حکمی، دکتر " میرمهدی زاهدی" را به سمت سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب کرد. در متن حکم دکتر کـیانی مقـدم خطاب به دکتر زاهدی، آمده است: نظر به تعهد، تجربه و توانمندی های ارزشمند شما، به موجب اين حكم به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگي دانشگاه، منصوب مي شويد.
امید است با همفکری و تعامل سازنده با سایر معاونین محترم دانشگاه، ریاست دانشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و دیگر همکاران و با همدلی، هم‌گرایی و استفاده از خرد جمعی، ضمن شناخت و رعایت ضوابط قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه‌های اجرایی دانشگاه و همچنین پیشبرد اهداف بر اساس سند چشم‌انداز دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار موفق و مؤید باشید.
امید می‌رود معاونت دانشجویی و فرهنگی همسو با دیگر ارکان دانشگاه با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب مطلوب در جهت اهداف تعيين شده در آن سند ادامه دهد. از درگاه خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم.
همچنین دکتر "منصور کیانی مقدم" رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، طی نامه ای جداگانه از خدمات دکتر" مرتضی ضیاء الدینی" در زمان تصدی این سمت، قدردانی نمود.
دکتر"میرمهدی زاهدی" دانشیار و عضو هیات علمی گروه شیمی دریا است و از سوابق اجرایی آن می توان به رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی و مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر "منصور کیانی مقدم" رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با صدور حکمی، دکتر " میرمهدی زاهدی" را به سمت سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب کرد. در متن حکم دکتر کـیانی مقـدم خطاب به دکتر زاهدی، آمده است: نظر به تعهد، تجربه و توانمندی های ارزشمند شما، به موجب اين حكم به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگي دانشگاه، منصوب مي شويد.
امید است با همفکری و تعامل سازنده با سایر معاونین محترم دانشگاه، ریاست دانشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و دیگر همکاران و با همدلی، هم‌گرایی و استفاده از خرد جمعی، ضمن شناخت و رعایت ضوابط قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه‌های اجرایی دانشگاه و همچنین پیشبرد اهداف بر اساس سند چشم‌انداز دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار موفق و مؤید باشید.
امید می‌رود معاونت دانشجویی و فرهنگی همسو با دیگر ارکان دانشگاه با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب مطلوب در جهت اهداف تعيين شده در آن سند ادامه دهد. از درگاه خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم.
همچنین دکتر "منصور کیانی مقدم" رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، طی نامه ای جداگانه از خدمات دکتر" مرتضی ضیاء الدینی" در زمان تصدی این سمت، قدردانی نمود.
 دکتر"میرمهدی زاهدی" دانشیار و عضو هیات علمی  گروه شیمی دریا است و از سوابق اجرایی آن می توان به رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی و مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اشاره کرد.

حق انتشار محفوظ است ©