شماره: 643
1400/08/24
انتشار کتاب معرفی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
انتشار کتاب معرفی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به گزارش روابط عمومی؛ کتاب معرفی توانمندی های دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ابعاد، علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با سرفصل هایی شامل "دانشگاه در یک نگاه، معرفی رشته های دانشکده ها، فرصت های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه، ماموریت و اهداف کلان دانشگاه، چشم انداز و همچنین خلاصه ای از فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی" توسط اداره روابط عمومی دانشگاه، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی؛ کتاب معرفی توانمندی های دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ابعاد، علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با سرفصل هایی شامل "دانشگاه در یک نگاه، معرفی رشته های دانشکده ها، فرصت های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه، ماموریت و اهداف کلان دانشگاه، چشم انداز و همچنین خلاصه ای از فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی" توسط اداره روابط عمومی دانشگاه، منتشر شد.

حق انتشار محفوظ است ©