شماره: 644
1400/08/24
برگزاری نشست هم اندیشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی کشور با دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
برگزاری نشست هم اندیشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی کشور با دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به گزارش روابـط عـمومی؛ در راستای افزایش تعاملات علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین آشنایی با ظرفیت‌ها و نیازهای طرفین، با هدف آماده سازی انجام تفاهم‌های لازم جهت انعقاد تفاهم نامه های مشترک برای گسترش سطح همکاری‌ها، نشست هم اندیشی با حضور دکتر "بهروز ابطحی" رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی کشور و هیات همراه با دکتر "منصور کیانی مقدم" رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی و اعضای هیات رییسه در محل سالن فرخی دانشگاه، برگزار شد.

به گزارش روابـط عـمومی؛ در راستای افزایش تعاملات علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین آشنایی با ظرفیت‌ها و نیازهای طرفین، با هدف آماده سازی انجام تفاهم‌های لازم جهت انعقاد تفاهم نامه های مشترک برای گسترش سطح همکاری‌ها، نشست هم اندیشی با حضور دکتر "بهروز ابطحی" رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی کشور و هیات همراه با دکتر "منصور کیانی مقدم" رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی و اعضای هیات رییسه در محل سالن فرخی دانشگاه، برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©