شماره: 646
1400/08/24
به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی اداره تربیت بدنی دانشگاه مسابقه کتاب خوانی مجازی برگزار می نماید .

به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی اداره تربیت بدنی دانشگاه مسابقه کتاب خوانی مجازی برگزار می نماید . جهت اطلاع بیشترنام و نام خانوادگی خود را به این شماره پیامک  بفرمایید.
09034070819

حق انتشار محفوظ است ©