شماره: 647
1400/08/24
اطلاعیه اداره تربیت بدنی دانشگاه : جشـنواره پاییزه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

جشـنواره پاییزه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار می گردد

 

به اطلاع دانشجویان فرهیخته دانشگاه می رساند، اداره کل تربیت بـدنی در نظر دارد، جشـنواره پاییزه سالجاري را بصورت سراسري و مجازي در رشته های تنیس روی میز، اسکواش، فوتسال، دوچرخه سواری و بسکتبال برگزار نماید. در همین راستا علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از آیین نامه ها و دسـتورالعمل هاي برگزاري مسابقات به انضـمام فیلم هاي آموزشـی به سایت اداره کل تربیت بـدنی و سامانه ستـاو مراجعه نمایند.

📌لازم به ذکر است فهرسـت اسـامی شــرکت کننـدگان همچـون سـایر فعـالیت هـا در سامانه پرتال الکترونیکی سازمان ثبت گردد.

مهلت ارسال آثار: ۲٠ آذرماه ۱۴۰۰

🔗لینک سامانه ستاو:     https://setav.ir/stay-home/

🔗لینک سامانه ثبت اطلاعات: http://eservices.saorg.ir/tbs   

 

فایل آئین نامه مسابقات تنیس روی میز

 فایل آئین نامه مسابقات اسکواش

 فایل آئین نامه مسابقات فوتسال

 فایل آئین نامه مسابقات دوچرخه سواری

فایل آئین نامه مسابقات بسکتبال

 

⚽اداره تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی چابهار
🆔@

 

حق انتشار محفوظ است ©