شماره: 649
1400/08/25
تـجلیل از برگزیدگان نُهمین جـشنواره مـلی "رویـش" دانـشگاه دریـانوردی و عـلوم دریـایی چـابهار
تـجلیل از برگزیدگان نُهمین جـشنواره مـلی "رویـش" دانـشگاه دریـانوردی و عـلوم دریـایی چـابهار

به گزارش روابـط عمومی؛ در این آیین از برگزیدگان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در نُهمین جـشنواره مـلی "رویـش" با حضور دکتر "منصور کیانی مقدم"، رئیس دانشگاه، دکتر "میرمهدی زاهدی"، سـرپرست حـوزه مـعاونت دانـشجویی و فـرهنگی دانـشگاه، دانشجویان "اسماعیل سپاهی ناهوکی"( رتبه نخست موسیقی نواحی بین دانشگاهی کشور) "مطهره رحمانزایی"(رتبه برگزیده بخش هنرهای نمایشی کانون تئاتر) و همچنین "عاطفه بمپوری" (رتبه برگزیده بین کانون های اجتماعی کانون هلال احمر)، تقدیر شد.
کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه دریانوردی و علوم چابهار موفق شدند در نُهمین جشنواره ملی "رویـش"، عناوین "برگزیده ملی"، گروه موسیقی نواحی دانشگاه با عنوان" مولی علی (ع)" در بین دانشگاه‌های کشور، "برگزیده" کانون هلال احمر برای دومین سال پیاپی در بین دانشگاه های گروه (ج) و‌ کانون های اجتماعی و همچنین عنوان "شایسته تقدیر" کانون تئاتر در بین کانون های ادبی و هنری دانشگاههای گروه ( ج ) کشور را، بدست آوردند.
شایان ذکر است: جشنواره رویش به‌صورت سالیانه و به عنوان تجلی توانمندی‌ها و اقدامات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسرکشور برگزار می‌شود و درکنار دیگر جشنواره‌های فرهنگی، ازجمله رویداد‌های مهم فرهنگی و اجتماعی در عرصه‌ دانشگاهی است.

به گزارش روابـط عمومی؛ در این آیین از برگزیدگان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در نُهمین جـشنواره مـلی "رویـش" با حضور دکتر "منصور کیانی مقدم"، رئیس دانشگاه، دکتر "میرمهدی زاهدی"، سـرپرست حـوزه مـعاونت دانـشجویی و فـرهنگی دانـشگاه، دانشجویان "اسماعیل سپاهی ناهوکی"( رتبه نخست موسیقی  نواحی بین دانشگاهی کشور) "مطهره رحمانزایی"(رتبه برگزیده بخش هنرهای نمایشی کانون تئاتر) و همچنین "عاطفه بمپوری" (رتبه برگزیده بین کانون های اجتماعی کانون هلال احمر)، تقدیر شد.
کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه دریانوردی و علوم  چابهار موفق شدند در نُهمین جشنواره ملی "رویـش"،  عناوین "برگزیده ملی"، گروه موسیقی نواحی دانشگاه با عنوان" مولی علی (ع)" در بین دانشگاه‌های کشور، "برگزیده" کانون هلال احمر برای دومین سال پیاپی در بین دانشگاه های گروه (ج) و‌ کانون های اجتماعی و همچنین عنوان "شایسته تقدیر" کانون تئاتر در بین کانون های ادبی و هنری دانشگاههای گروه ( ج ) کشور را، بدست آوردند.
شایان ذکر است: جشنواره رویش به‌صورت سالیانه و به عنوان تجلی توانمندی‌ها و اقدامات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسرکشور برگزار می‌شود و درکنار دیگر جشنواره‌های فرهنگی، ازجمله رویداد‌های مهم فرهنگی و اجتماعی در عرصه‌ دانشگاهی است.

حق انتشار محفوظ است ©