شماره: 658
1400/08/29
برگزاری آیین جلسه توجیهی مجازی دانشجویان جدیدالورود با هیات رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
برگزاری آیین جلسه توجیهی مجازی دانشجویان جدیدالورود با هیات رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به گـزارش روابـط عـمومی؛ آیین جلسه توجیهی دانشجویان "نو ورود" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بصورت مـجازی، با حضور دکتر "منصور کیانی مقدم"، رئیس و اعضای هیات رئیسه، برگزار شد.
در این جلسه، دکتر کیانی مقدم، رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ضمن ارائه گزارشی ازفعاليت هاي انجام شده در حوزه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، برنامه‌هاي آينده دانشگاه در اين خصوص، را نیز توضيح دادند.
در ادامه این نشست، هیات رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی به سئوالات، نظرات و پیشنهادهای دانشجویان در زمینه های مختلف پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

به گـزارش روابـط عـمومی؛ آیین جلسه توجیهی دانشجویان "نو ورود" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بصورت مـجازی، با حضور دکتر "منصور کیانی مقدم"، رئیس و اعضای هیات رئیسه، برگزار شد.
در این جلسه، دکتر کیانی مقدم، رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ضمن ارائه گزارشی ازفعاليت هاي انجام شده در حوزه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، برنامه‌هاي آينده دانشگاه در اين خصوص، را نیز توضيح دادند.
در ادامه این نشست، هیات رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی به سئوالات، نظرات و پیشنهادهای دانشجویان در زمینه های مختلف پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©