شماره: 660
1400/08/30
ارتـقاء مـرتبه عـلمی عـضو هیات علمی دانـشگاه دریـانوردی و علوم دریایی چابهار به مرتبه علـمی "دانـشیاری"
ارتـقاء مـرتبه عـلمی عـضو هیات علمی دانـشگاه دریـانوردی و علوم دریایی چابهار به مرتبه علـمی "دانـشیاری"

عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، موفق شدند از مرتبه عـلمی "استادیاری" به مرتبه عـلمی "دانشیاری"، ارتقا پیدا کنند.
به گـزارش روابـط عـمومی؛ در سومین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان، که با حضور همزمان 17 نفر از اعضا در سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 6 نفر از اعضا در شهرهای مشهد و تهران بصورت نیمه حضوری برگزار شد، پس از بحث و بررسی پرونده ها، با ارتـقاء مرتبه عـلمی "اسـتادیاری" به مرتبه عـلمی "دانشـیاری" دکتر "محمد احمدزاده طلاتپه" از دانشکده مهندسی دریا گروه آموزشی مهندسی کشتی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، موافقت گردید.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به این همکار گرانقدر تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی توفیقات بیشتر دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، موفق شدند از مرتبه عـلمی "استادیاری" به مرتبه عـلمی "دانشیاری"، ارتقا پیدا کنند.
به گـزارش روابـط عـمومی؛ در سومین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان، که با حضور همزمان 17 نفر از اعضا در سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 6 نفر از اعضا در شهرهای مشهد و تهران بصورت نیمه حضوری برگزار شد، پس از بحث و بررسی پرونده ها، با ارتـقاء مرتبه عـلمی "اسـتادیاری" به مرتبه عـلمی "دانشـیاری" دکتر "محمد احمدزاده طلاتپه" از دانشکده مهندسی دریا گروه آموزشی مهندسی کشتی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، موافقت گردید.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به این همکار گرانقدر تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی توفیقات بیشتر دارد.

 

حق انتشار محفوظ است ©