شماره: 664
1400/09/03
دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسلامی با رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسلامی با رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به گـزارش روابـط عـمومی؛ دکتر"فـرشید فـرید" رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهمراه کاپیتان "هـادی رجـبی" مدیر امور آموزشی شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسلامی، در راستای پیگیری امور آموزشی دانشجویان و نهایی سازی تفاهم نامه فی مابین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و آن شرکت در زمینه فعالیت های مشترک آموزشی و پژوهشی و نحوه برگزاری دوره های تخصصی دانشجویان دریانوردی، نحوه اجرای دوره ها و دورس عملی و همچنین پیگیری ضرورت، نحوه، موانع و امکان پذیرش حضوری دانشجویان از نیمسال دوم تحصیلی 01-1400 دانشجویان دریانوردی با دکتر "منصور کیانی مقدم" رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در محل دفتر ریاست دانشگاه، دیدار کردند.
در این دیدار هر دو طرف بر تقویت زمینه های مورد تفاهم مشترک، مناسبات و تعاملات تاکید نمودند.

به گـزارش روابـط عـمومی؛ دکتر"فـرشید فـرید" رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهمراه کاپیتان "هـادی رجـبی" مدیر امور آموزشی شرکت تأمین نیرو کشتیرانی جمهوری اسلامی، در راستای پیگیری امور آموزشی دانشجویان و نهایی سازی تفاهم نامه فی مابین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و آن شرکت در زمینه فعالیت های مشترک آموزشی و پژوهشی و نحوه برگزاری دوره های تخصصی دانشجویان دریانوردی، نحوه اجرای دوره ها و دورس عملی و همچنین پیگیری ضرورت، نحوه، موانع و امکان پذیرش حضوری دانشجویان از نیمسال دوم تحصیلی 01-1400 دانشجویان دریانوردی با دکتر "منصور کیانی مقدم" رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در محل دفتر ریاست دانشگاه، دیدار کردند.
در این دیدار هر دو طرف بر تقویت زمینه های مورد تفاهم مشترک، مناسبات و تعاملات تاکید نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©