شماره: 674
1400/09/08
اطلاعیه مرکز جذب دانشگاه (جهت تکمیل کادر هیات علمی)

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار جهت تکمیل کادر هیات علمی در گروه دریانوردی (عرشه) و مهندسی کشتی (موتور) در رشته‌های زیر پس از طی تشریفات قانونی، عضو هیات علمی می‌پذیرد.
متقاضیان واجد شرایط جهت ثبت‌نام و شرکت در مصاحبه می‌توانند به سامانه جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (قسمت ثبت‌نام شرکت در فراخوان جذب) به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
http://mjazb.ir

 

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©