شماره: 710
1400/10/14
برگزاری همایش پیاده روی ویژه دانشگاهیان به مناسبت بزرگداشت سردار شهید حاج "قاسم سلیمانی"
برگزاری همایش پیاده روی ویژه دانشگاهیان به مناسبت بزرگداشت سردار شهید حاج "قاسم سلیمانی"

همایش بزرگ پیاده روی ویژه دانشگاهیان با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌ دریانوردی و علوم دریایی چابهار به مناسبت بزرگداشت سردار شهید حاج "قاسم سلیمانی" برگزار شد.
این همایش که با استقبال باشکوه شرکت‌کنندگان همراه بود، به همّت مدیریت تربیت بدنی، بسیج اساتید، ستاد گرامیداشت دهه بصیرت و بسیج دانشجویی دانشگاه‌ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و با هدف تبیین اصول مکتب شهید سلیمانی در جهت افزایش بصیرت و میثاق با ولایت، برگزار شد.

همایش بزرگ پیاده روی ویژه دانشگاهیان با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌ دریانوردی و علوم دریایی چابهار به مناسبت بزرگداشت سردار شهید حاج "قاسم سلیمانی" برگزار شد.
این همایش که با استقبال باشکوه شرکت‌کنندگان همراه بود، به همّت مدیریت تربیت بدنی، بسیج اساتید، ستاد گرامیداشت دهه بصیرت و  بسیج دانشجویی دانشگاه‌ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و با هدف تبیین اصول مکتب شهید سلیمانی در جهت افزایش بصیرت و میثاق با ولایت، برگزار شد.

 

حق انتشار محفوظ است ©