دانشکده مدیریت و علوم انسانی
عبدالعزيز آبتين
عبدالعزيز آبتين
abtin@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
فاطمه الهامي
فاطمه الهامي
elhami@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشیار - شاغل
حميدرضا ايزدي
حميدرضا ايزدي
izadi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
علي بيكيان
علي بيكيان
a_beikian@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
مرتضي پهلواني
مرتضي پهلواني
pahlavani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
يحيي توماج
يحيي توماج
toomaj@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
عبدالغفور جهانديده
عبدالغفور جهانديده
jahandideh@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشیار - شاغل
ناصر جهانشاهي جواران
ناصر جهانشاهي جواران
N.jahanshahi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مربی - شاغل
محمداسلم حسين بر
محمداسلم حسين بر
hosseinbor@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
هوشنگ خوش سيما
هوشنگ خوش سيما
khoshsima@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استاد - شاغل
محمدحسن رضوي
محمدحسن رضوي
razavi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مربی - شاغل
اسماعيل زارع بهتاش
اسماعيل زارع بهتاش
behtash@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشیار - بازنشسته
امين ساعد
امين ساعد
amin.saed@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مربی - شاغل
مرتضي سياره
مرتضي سياره
m.sayareh@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مربی - شاغل
محسن شفيعي
محسن شفيعي
mail@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
مهدي شهركي
مهدي شهركي
shahraki@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشیار - شاغل
مهدي شيرافكن
مهدي شيرافكن
shirafkan@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
مهدي صفائي قلاتي
مهدي صفائي قلاتي
M.Safaei@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
مجتبي عباسيان
مجتبي عباسيان
abbasian@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
حسين عسگري پور گلويك
حسين عسگري پور گلويك
askaripoor@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
سيمين قادري
سيمين قادري
ghaderi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
خالد كردي تمنداني
خالد كردي تمنداني
khaledkordi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
منصور كياني مقدم
منصور كياني مقدم
M.kiani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشیار - شاغل
منصور گنجي
منصور گنجي
ganji@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
مجتبي محمدنژادي مودي
مجتبي محمدنژادي مودي
mohammadnejad@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مربی - شاغل
امير محمديان
امير محمديان
amir.mohamadian@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
ناهيد ياراحمدزهي
ناهيد ياراحمدزهي
n.yarahmadzehi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
محمدحسين ياراحمدزهي
محمدحسين ياراحمدزهي
yarahmadzahi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل
اسماعيل يعقوبي
اسماعيل يعقوبي
yaghoobi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار - شاغل