مجتمع آزمايشگاهي دانشکده علوم دریایی
آقای دکتر سلیم شریفیان
رئیس مجتمع آزمایشگاهی دانشکده علوم دریایی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : sharifian.s@cmu.ac.ir
تلفن : 31272212 - 054
فکس : ------
 
 
 
 
 
 
 
 

مجتمع آزمايشگاهي دانشکده علوم دریایی در سال 1389 با هدف تأمين فضاي مناسب وتجهيزات تخصصي لازم براي انجام پروژه هاي پژوهشي اعم از پايان نامه هاي دانشجوئي درمقاطع دكتري وكارشناسي ارشدو کارشناسی و طرحهاي تحقيقاتي، كه فضاي مناسبي را براي آموزش دروس عملي رشته هاي مختلف ،علوم پايه در مقاطع مختلف تحصيلي را فراهم نموده است. اين مركز با تدابير مديريتي جديد آماده همكاري وجذب پروژه هاي ملي و تحقيقاتي و همچنين ارائه خدمات تخصصي آزمايشگاهي به مراكز علمی و صنعتی  مي باشد.

 

با تأسيس رشته هاي تحصيلي جديد دردانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار ، آزمايشگاه هاي اين مجتمع به شرح ذيل توسعه يافته است:


    آزمايشگاه هاي تخصصي
   آزمايشگاه هاي آموزشي

 

– آزمايشگاه هاي آموزشي:


1.     آزمایشگاه زیست شناسی
2.    آزمايشگاه  شیمی
3.    آزمایشگاه جانورشناسی، ماهی شناسی و ژنتیک
4.    آزمایشگاه پژوهشی 1
5.    آزمایشگاه پژوهشی 2

 

 

اطلاعات تماس
  •  آدرس : چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
  •  تلفن  : 3~35320020-054-98+
  •  تلفن  : 31272000-054-98+
  •  فکس  : 35321025-054-98+
  •  کد پستی  : 9971778631
  •  info@cmu.ac.ir
  •  www.cmu.ac.ir


راهنمای تلفن دانشگاه