معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
دکتر مهدي اسماعیلی
معاون دانشکده
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : esmaeili@cmu.ac.ir
تلفن : 31272197 -054
فکس : -