معرفی دانشکده علوم دریایی

معرفی دانشکده علوم دریایی :

دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1384 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات شروع به کار کرد. در حال حاضرگروههای آموزشی این دانشکده شامل علوم و مهندسی شیلات، زیستشناسی دریا، اقیانوسشناسی، شیمی دریا، ریاضیات و کاربردها، گروه علوم پایه و شیمی کاربردی میباشد. این دانشکده در حال حاضر پنج رشته در مقطع کارشناسی، هشت رشته-گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین یک رشته در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد . با توجه به شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی منطقه، قرار گرفتن دانشگاه در ساحل دریای مکران و همچنین اهمیت دریا از نظر زیستی، اقتصادی و ... این دانشکده ایجاد رشتههای جدید دریایی را در دست اقدام دارد. دانشکده علوم دریایی دارای 45 نفر عضو هیأت علمی، یک مرکز موزه علوم طبیعی مکران، کارگاه آموزشی پژوهشی آبزیان و آزمایشگاه مرکزی است.

 

گروههای آموزشی گرایش مقطع
شیلات

 

- علوم و مهندسی شیلات
- فرآوری محصولات شیلاتی
- تکثیر و پرورش آبزیان
- صید و بهرهبرداری آبزیان
- فرآوری محصولات شیلاتی

 

کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری

زیست شناسی دریا - زیست شناسی دریا
- جانوران دریا
- بوم شناسی دریا
- آلودگی دریا
- محیط زیست دریا
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
اقیانوس شناسی  اقیانوس شناسی کارشناسی
شیمی دریا  شیمی دریا کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها  ریاضیات و کاربردها کارشناسی
شیمی  شیمی کاربردی کارشناسی
علوم پایه  -  -

آدرس دانشکده:

آدرس پستی: چابهار - بلوار دانشگاه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-دانشکده علوم دریایی-کد پستی: 99717-56499