معرفی دانشکده علوم دریایی

معرفی دانشکده علوم دریایی :

دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1384 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات شروع به کار کرد. در حال حاضرگروههای آموزشی این دانشکده شامل علوم و مهندسی شیلات، زیستشناسی دریا، اقیانوسشناسی، شیمی دریا، ریاضیات و کاربردها، گروه علوم پایه و شیمی کاربردی میباشد. این دانشکده در حال حاضر پنج رشته در مقطع کارشناسی، هشت رشته-گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین یک رشته در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد . با توجه به شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی منطقه، قرار گرفتن دانشگاه در ساحل دریای مکران و همچنین اهمیت دریا از نظر زیستی، اقتصادی و ... این دانشکده ایجاد رشتههای جدید دریایی را در دست اقدام دارد. دانشکده علوم دریایی دارای 45 نفر عضو هیأت علمی، یک مرکز موزه علوم طبیعی مکران، کارگاه آموزشی پژوهشی آبزیان و آزمایشگاه مرکزی است.

 

گروههای آموزشی گرایش مقطع
شیلات

-علوم و مهندسی شیلات
-فرآوری محصولات شیلاتی
-تکثیر و پرورش آبزیان
-صید و بهرهبرداری آبزیان
-فرآوری محصولات شیلاتی

 

کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

دکتری

زیست شناسی دریا - زیست شناسی دریا
-جانوران دریا
-بوم شناسی دریا
-آلودگی دریا
محیط زیست دریا
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
اقیانوس شناسی اقیانوس شناسی کارشناسی
شیمی دریا شیمی دریا کارشناسی
ریاضیات و کاربردها ریاضیات و کاربردها کارشناسی ارشد
شیمی شیمی کاربردی کارشناسی
علوم پایه - -

آدرس دانشکده:

آدرس پستی: چابهار - بلوار دانشگاه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-دانشکده علوم دریایی-کد پستی: 99717-56499