گروه آموزشی شیلات
دکتر سلیم شریفیان
مدیر گروه
پست الکترونیک : sharifian.s@cmu.ac.ir
تلفن : 31272232-054
فکس : -

آقای ابراهیم هادی پور
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272193-054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1- دکتری فناوری محصولات شیلاتی
2- کارشناسی ارشد تکثیر و پروش آبزیان
3- کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
4- کارشناسی شیلات

 


گروه شیلات

 گروه شیلات هم اکنون در قالب چهار گرایش و در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری :

با ارائه  حداقل 135 واحد درسی طی یک دوره 5/3 سال (که می تواند حداکثر در 6 سال طی شود) در مقطع کارشناسی وارائه 32  واحددرمقطع کارشناسی ارشد و با بهره مندی از امکانات سمعی و بصری و آزمایشگاههای مورد نیاز همه دروس مشغول به کار می باشد.

 

اعضای هیأت علمی:

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی - گرایش پست الکترونیک مرتبه علمی محل تحصیل
مصطفی غفاری بهداشت و بیماریهای آبزیان - دانشیار دانشگاه تهران
علی طاهری شیلات - دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
جواد قاسم زاده جانورشناسی - استادیار دانشگاه مک کواری استرالیا
سراج بیتا بهداشت آبزیان - استادیار شهید چمران اهواز

پریا اکبری

شیلات - استادیار دانشگاه تهران
سلیم شریفیان شیلات - استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی صدوق نیری شیلات - دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان