گروه آموزشی شیلات
دکتر سلیم شریفیان
مدیر گروه
پست الکترونیک : sharifian.s@cmu.ac.ir
تلفن : 31272232-054

فکس : -


آقای ابراهیم هادی پور
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272096-054
فکس : -

شرح وظایف:
تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده
تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه
 تشکیل و اداره جلسات گروه
 انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه
 پیشنهاد طرح‌های پژوهشی به رئیس دانشکده
 پیشنهاد ترفیع اعضای هیأت علمی


مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

 

1-    دکتری فرآوری محصولات شیلاتی
2-    کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
3-    کارشناسی ارشد تکثیر و پروش آبزیان
4-    کارشناسی ارشد صید و بهره‌برداری آبزیان
5-    کارشناسی شیلات

 

 

 


گروه شیلات

با توجه پتانسیل‌های قوی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، گروه شیلات به عنوان یکی از رشته‌های تخصصی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در بهمن 1384 فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه در حال حاضر در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرش دانشجو دارد. همواره تلاش گروه بر این بوده است که با توجه به دارا بودن هیأت علمی‌های متعهد و متخصص در تمامی گرایش های شیلات و آزمایشگاه‌ها و امکانات تخصصی به روز، پژوهش‌های مفید و مورد نیاز برنامه توسعه کشور در کلیه زمینه‌های شیلات و آبزی پروری به انجام برساند.

 

اعضای هیأت علمی:

 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی - گرایش مرتبه علمی   محل تحصیل
مصطفی غفاری بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار   دانشگاه تهران
علی طاهری شیلات دانشیار   دانشگاه تربیت مدرس
پریا اکبری شیلات دانشیار   دانشگاه تهران
جواد قاسم زاده جانورشناسی استادیار(بازنشسته)   دانشگاه مک کواری استرالیا
سراج بیتا بهداشت آبزیان استادیار   شهید چمران اهواز
سلیم شریفیان شیلات استادیار   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی صدوق نیری شیلات استادیار   دانشگاه هرمزگان