گروه آموزشی شیمی دریا
دکتر سید حسین هاشمی
مدیر گروه
پست الکترونیک : h.hashemi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272165-054
فکس : -

آقای یوسف ادیب
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272096-054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

1- کارشناسی ارشد شیمی دریا


گروه شیمی دریا

گروه شیمی دریا در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می نماید.

 

اعضای هیأت علمی :

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل
1  محمود نصیری دکترا شیمی آلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2  مرتضی ضیاءالدینی آورانی دکترا شیمی آلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
3  میر مهدی زاهدی دیزجی دکترا شیمی تجزیه دانشگاه رازی کرمانشاه
4  سیدحسین هاشمی دکترا شیمی تجزیه دانشگاه سیستان و بلوچستان