گروه آموزشی علوم پایه
دکترعبدالغفور جهاندیده
مدیر گروه
پست الکترونیک : jahandideh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272093-054
فکس : -

 
هادی قائمی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272195-054
فکس : -

شرح وظایف:
 تلاش جهت ارتقاي همه جانبه اعضاي محترم هيات علمي گروه. هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها. ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده يافتن راهكارهاي مناسب جهت ايجاد ارتباط هرچه بيشتر بين گروههاي آموزشی دانشگاه و علوم پايه. تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه. انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس دانشكده. ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه. انجام ساير امور محوله از سوي معاونت آموزشی و ریاست دانشگاه.

 

 

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
گروه علوم پایه با ارایه دروس بین رشته ای در حال فعالیت می باشد.

 


 

اعضای هیأت علمی:

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

 عبدالغفور جهاندیده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

2

 حسین پیرانی

استادیار

تربیت بدنی

دانشگاه اصفهان

3

 فرشته گلستانه

مربی

تربیت بدنی

دانشگاه پیام نور تهران

4

سمانه مظفری

استادیار

فیزیک (اتمی مولکولی)

دانشگاه یزد

5

 جواد بهدانی

استادیار

فیزیک

دانشگاه فردوسی مشهد

6

 اسدالله سردارزهی

مربی

فیزیک لیزر

دانشگاه هریوت وات اسکاتلند

7

آرش قهرمان

دانشجوی دکتری

فیزیک

دانشگاه فردوسی مشهد

8

سعید جهانتیغ

مربی

برنامه ریزی شهری

دانشگاه بین المللی واحد مشهد

9

فاطمه الهامی (بازنشسته)

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور تهران

10

شهرام یزدانی (بازنشسته)

استادیار

تربیت بدنی

دانشگاه پونا هندوستان