گروه آموزشی زبان انگلیسی
آقای دکتر منصور گنجی
مدیر گروه
پست الکترونیک : ganji@cmu.ac.ir
تلفن : 31272224 -054
فکس : -

خانم نیلوفر سرابندی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272092 -054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
2-کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
3-کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی
4-دکتری آموزش زبان انگلیسی


عنوان دوره:

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

هدف:

این برنامه با توجه به اهداف شورای تحول علوم انسانی که عبارتند از به روزرسانی، کارآمدی، بومی سازی و اسلامی سازی برنامه های آموزشی دانشگاهی، و نیز با تاکید بر تقویت ارتباط میان دانشگاه و بازار کار ترجمه و تدوین شده است. اهداف آن در سه سطح تعریف شده است:

1)تقویت مهارت های زبانی (مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی و همچنین مهارت های زبان فارسی از جمله نگارش و ویرایش)

2)تقویت توانش ترجمه شامل

-آشنایی با اصول و فنون ترجمه

-کسب مهارت در ترجمه از انگلیسی به فارسی و بالعکس در حوزه های نوشتاری، گفتاری-شنیداری و رسانه ای

-استفاده از ابزار و فناوری روز برای انجام ترجمه در بازار

3)تخصصی تر کردن رشته مترجمی زبان انگلیسی

طول دوره:

و دروس در 8 نیمسال تحصیلی توزیع شده است. طول دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی چهار سال است

تعداد و نوع واحدهای درسی:

 

عنوان دوره:

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

هدف:

هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی را می توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:

1)تربیت افراد واجد صلاحیت علمی و حرفه ای برای تدریس زبان انگلیسی عمومی در سطوح مختلف آموزشی و همچنین آموزش زبان تخصصی به دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی

2)تامین نیازهای جامعه از نظر نیروی انسانی متخصص در زمینه پژوهش های کمی و کیفی در مسایل آموزش و یادگیری زبان

3)آسیب شناسی آموزش زبان در کشور و انجام پژوهش در راستای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری زبان

4)کسانی که برای این دوره انتخاب می شوند ضمن تکمیل معلومات قبلی خود در حوزه ها و جنبه های مختلف آموزش زبان به طور اعم، و زبان انگلیسی به طور اخص، با اصول نظری، راهبردها و روشها و ساز و کارهای تدریس این زبان آشنا می شوند، با اصول برنامه ریزی و تهیه و تدوین مواد آموزشی، با عنایت به نیازهای جامعه، آشنایی مطلوب به دست می آورند.

فارغ التحصیلان این رشته مبانی فن آوری های نوین در آموزش زبان، اعم از نحوه بهره گیری از رایانه و تلفن همراه، را فرا می گیرند تا بسترهای لازم جهت ایجاد تحول بنیادی در حوزه آموزش زبان فراهم آید.

 

طول دوره:

طول دوره بر اساس آئین نامه آموزشی تعیین می گردد طبق روال موجود دانشجویان باید در 4 نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شوند. در موارد خاص تمدید سنوات تحصیلی طبق مقررات ممکن می باشد.

 

تعداد و نوع واحدهای درسی:

لازم است دانشجویان تعداد 26 واحد درسی (شامل 12 واحد دروس اصلی و 14 واحد دروس اختیاری) را بگذرانند و علاوه بر واحدهای درسی باید پایان نامه ای به ارزش 6 واحد را زیر نظر استاد راهنما تنظیم نمایند و در محضر اساتید راهنما، مشاور و داوران از آن دفاع کنند تا فارغ التحصیل شوند.

 

عنوان دوره:

کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

هدف:

خروجیهای اصلی پژوهش در زبانشناسی، از جمله ((شناسایی،بررسی و توصیف همه زبان ها و گویش های ایران)) از جمله زبان فارسی معیار، و ((همکاری در تحقیقات مربوط به فعالیت های فرهنگستان ها،... فرهنگ نویسی، بررسی گویش ها، فرهنگ و زبان های باستانی، ترجمه، ویرایش و تحقیقات درباره کتاب های درسی فارسی در مقاطع تحصیلی مختلف)) از جمله دیگر خدمات ملموس زبان شناسی و زبانشناسان ایرانی استکه این دانش را به دیگر شاخه های علوم در کشور پیوند می دهد.

گفتار درمانی نیز، با وجود اینکه از سال 1352 که دوره کارشناسی آن در مدرسه عالی توانبخشی و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرده، در ذیل رشته های مربوط به وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، راه خود را جدا از گروه های آموزشی زبان شناسی کشور پیموده است، بخشی از محتوای خود را از زبان شناسی محض، و مطالعات زبانشناختی فارسی، به ویژه آواشناسی و روان شناسی زبان می گیرد.

بی تردید، از این دست کاربردهی روشن دانش زبان شناسی چه به صورت مستقیم و چه به واسطه خروجی های موثر آن برای دیگر شاخه های علوم که به صورت نظام مند هدف گذاری و در کشور پیاده شده است، بیشتر می توان نام برد؛ اما بسیاری از کاربردهای قابل تصور، حتی قابلیت بالفعل، برای مطالعات زبانشناختی دردنیای مدرن وجود دارند که از حوزه زبان شناسی محض و خروجی های مستقیم زبان شناسی برای رشته های دیگر علوم بسیار فراتر می روند. این نقش بین رشته ای زبان شناسی در میان دانشمندان ایرانی این رشته نیز به وضوح مورد وثوق است؛ به عنوان نمونه، پژوهشکه زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی، برخی از اهداف پژوهشکده را ((آموزش مرتبط با زبان شناسی به ویژه در رشته های ادبیات فارسی، زبان های خارجی، تاریخ، علوم مهندسی، علوم سیاسی، روزنامه نگاری، ارتباطات، علوم تربیتی، پزشکی، آموزش زبان فارسی، و تهیه مواد آموزشی برای رشته های مختلف)) بیان کرده است (اهداف پژوهشکده زبان شناسی، 1397). با وجود این، در مراکز دانشگاهی و پژوهشی، علی رغم وجود چنین هدف گذاری های کلی، برنامه مدونی در قالب دوره های تحصیلی ویژه ای که دانشجو یا پژوهشگر را مشخصاً برای حوزه کاربرد هدف آماده کند، چندان زیاد نیست.

 

طول دوره:

طول مدت دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی حداکثر 5 نیمسال تحصیلی است. افزایش طول مدت در موارد استثنایی، با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تا یک نیمسال مجاز خواهد بود.

 

تعداد و نوع واحدهای درسی:

دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به دو شیوه "آموزشی-پژوهشی" و "آموزشی" اجرا می شود.

در شیوه " آموزشی-پژوهشی"، تعداد واحدهای درسی اصلی 26 واحد و تعداد پایان نامه نیز 4 واحد در نظر گرفته شده است.

در شیوه "آموزشی". تمامی دوره به صورت واحدهای درسی اچرا می شود و 4 واحد سمینار جایگزین واحد پایان نامه خواهد شد.

 

عنوان دوره:

دکتری آموزش زبان انگلیسی

هدف:

هدف اصلی این دوره تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاهها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی می باشد.

 

طول دوره:

طول مدت دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی حداقل 2 سال و حداکثر مجاز طول دوره برای دانشجویان تمام وقت 4 سال است که شامل دو مرحله آموزش و تدوین رساله می باشد.

حداکثر طول مدت مجاز مرحله آموزشی چهار نیمسال است و چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

مرحله تدوین رساله پس از قبولی دانشجو در امتحانات مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین و دفاع از رساله دکتری پایان می پذیرد.

افزایش طول دوره با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه به مدت سه نیمسال امکان دارد.