گروه آموزشی علوم اقتصادی
آقای دکتر مجتبی عباسیان
مدیر گروه
پست الکترونیک : abbasian@cmu.ac.ir
تلفن : 31272223 -054
فکس : -

خانم سنجرانی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272098 -054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

1-کارشناسی اقتصاد
2-کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش محیط زیست

 تاریخچه و معرفی گروه اقتصاد  :

رشته اقتصاد به لحاظ موضوعی دارای دو وجه مشکل و آسان بوده و از این جهت که سرنوشت یک کشور در زمینه های مختلف اجتماعی،علمی،تکنولوژی وصنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه درگرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، حائز اهمیت بسیار می‌باشد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طورکلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می شود و پر واضح است، موضوعی این چنین که عهده دار این درجه از اهمیت است، بسیارمهم و حساس خواهد بود. لذا در کشورهای پیشرفته در میان رشته های دانشگاهی، اقتصاد را در قیاس با رشته های پزشکی و مهندسی  بالاتر ارزیابی کرده و به آن بیشتر پرداخته می‌شود. اما درکشور ما متأسفانه با این که  همگان به اهمیت این رشته اذعان دارند ولی در عمل بهای لازم به آن داده نشده و  معمولاً دانش‌آموزان سالهای آخر دبیرستان نسبت به جایگاه این رشته اطلاعات لازم را  ندارند. وجه مشکل اقتصاد از این جهت است که تحلیل موضوعات اقتصادی مستلزم بررسی و  ملاحظه همه تعاملهای میان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است. به این دلیل که  اقتصاد با سیر قلمروهای اجتماعی تعامل تنگاتنگ دارد، به نوعی می توان گفت که روش تحلیلی اقتصاد، روش دیفرانسیل گیری کامل از مدل‌های اقتصادی با متغیرهای بی شمار  است. بنابراین هر دانشجو با توجه به میزان استعداد و تلاشی که در این رشته به خرج  می دهد می تواند پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد. وجه سهل دانش اقتصاد به این لحاظ  مطرح می شود که جهت گذراندن موضوعات درسی  این رشته،‌استعداد و تلاشی متوسط کفایت  نموده اما گذراندن واحدهای درسی با فهم اقتصادی دروس بسیار متفاوت است. بنابراین توصیه به دانشجویان عزیز و با استعدادهای که احیاناً در رشته های دیگر مایل به ادامه تحصیل بوده و در این رشته پذیرفته شده اند این است،که به جایگاه و موقعیت این رشته توجه کافی نموده و درصورت وجود علاقمندی و تلاش در رشته اقتصاد می توانند  نسبت به سایر رشته ها نتیجه بهتری کسب نمایید. چه به لحاظ شغل و درآمد چه به لحاظ  انباشت دانش در یک موضوع مهم اجتماعی ابزارهای مطالعه و دروس اصلی رشته اقتصاد دروس  ریاضی و آمار به عنوان ابزارهای مطالعه رشته اقتصاد بسیارحائز اهمیت است ولی صرف به کارگیری این ابزارها، فهم اقتصادی میسر نخواهد شد. فهم اقتصادی،مستلزم مطالعات عمیق در نظریه های اقتصادی و سیر قلمروهای اجتماعی است.

 

رشته اقتصاد از منظر دست یابی به فرصت های شغلی  :

به لحاظ شغلی اگردوران تحصیل فرد با مطالعات مناسب و عمیق گذرانده شود مسلماً دانشجویان فارغ‌التحصیل می توانند دربسیاری از بنگاههای تولیدی وتجارتی،خدماتی مشغول کارشده و نیز تقاضای تخصص کارشناسی اقتصاد نسبت به سایر رشته ها بیشتر است. درصورت ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر در این رشته تقاضای  نیروی کار بسیار بالاتر است و یافتن فرصت های شغلی متعدد در مؤسساتی چون بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی، طرح و برنامه اکثر دستگاه های اجرایی و بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی اعم ازخصوصی و دولتی سهل الوصول تر خواهد بود.

 

گروه آموزشی   :

وظایف :

1- ثبت نام- حذف و اضافه- برگزاری امتحانات و انجام امور مربوط تا پایان فراغت از تحصیل.

2- شرکت در جلسات- تهیه گزارشها و انجام مکاتبات.

3- برنامه‌ریزی برای نیل به اهداف براساس روش مدیریت عملکرد.

4- تنظیم برنامه‌های مختلف امور خدمات آموزشی، تهیه دستورالعمل‌ها و فرم‌ها.

 

تعداد واحد درسی   :

طول هر نیمسال تحصیلی 18 هفته و مدت هر واحدنظری در طول یک نیمسال تحصیلی 18 ساعت می باشد. تعداد کلیه واحدهای درسی این رشته136  واحد و به شرح زیر است:

 

 

 تعریف و هدف رشته علوم اقتصادی با گرایش محیط زیست  :

رشته علوم اقتصادی با گرایش محیط زیست از زیرشاخه های علوم انسانی است و از دانش بشری در حوزه های اقتصاد و محیط زیست بهره می گیرد و رویکرد آن در برپایی متدولوژی، راهبردها و گفتمان های توسعه ای در شناخت، صیانت، بهره برداری و پایداری از ذخایر و منابع مرتبط با طبیعت در چارچوب و متناسب با اصول دانش بشری به منظور تحقق توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی قابل تعریف است.

هدف از دوره، تربیت کارشناسانی برای خدمت و تحقق اهداف اقتصادی در عرصه های اکولوژی، منایع طبیعی، محیط زیست مرتبط با اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و تعمیق ابعاد نظری و گستره های بین رشته ای این حوزه هاست.

 

نقش و توانایی رشته علوم اقتصادی با گرایش محیط زیست  :

دانشجویانی که در این رشته تربیت می شوند باید بتوانند در امور مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی پاسخگویی نیازهای مهم و ورزافزون رشته اقتصاد محیط زیست در کشور باشند. از انجا که دانش آموختگان این رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی اندوخته های بین رشته ای کسب خواهند کرد، کارشناسان محیط زیست هایی خواهند شد که هم حافظ منابع محیط زیستی باشند و هم جنبه های اقتصادی و بهره برداری مناسب و پایدار از محیط های طبیعی و زیست محیطی را رهبری نمایند. از این جهت است که متدولوژی دروس، هم پیوندی بین آنها و توان آن ها در حل و فصل مسائل زیست محیط کشور مورد توجه می باشد.

 

طول دوره و شکل نظام :

مطابق آیین نامه های منتشره از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مرتبط با دوره های کارشناسی ارشد، طول دوره حداکثر 2 سال است که در موارد استثنایی، از جمله افزایش دروس جبرانی به بیش از 6 واحد درسی، با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، افزایش مدت دوره، مجاز خواهد بود. در هر صورت مدت دوره نباید از 3 سال تجاوز نماید.

 

تعداد واحد درسی :

دانشجویان رشته علوم اقتصادی با گرایش محیط زیست تعداد کل واحدهای درسی خود را با توجه به موارد مندرج در جدول زیر انتخاب خواهند کرد.