گروه آموزشی معارف اسلامی
آقای محسن شفیعی
مدیر گروه
پست الکترونیک : @cmu.ac.ir
تلفن : 4122197-0545
فکس : -

ملک محمد عباسی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 4122197-0545
فکس : -