گروه آموزشی معارف اسلامی
ناصر جهانشاهی
مدیر گروه
پست الکترونیک : N.jahanshahi@cmu.ac.ir
تلفن : 4122197-0545
فکس : -

ملک محمد عباسی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 4122197-0545
فکس : -