ریاست دانشکده
دکتر محمد احمدزاده طلاتپه
ریاست دانشکده مهندسی دریا
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : m.ahmadzadeh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272133 - 054
فکس : 35324265 - 054