معرفی دانشکده مهندسی دریا

دانشکده مهندسی با داشتن اساتید مجرب و کارگاهها و آزمایشگاههی لازم دوره های آموزشی کارشناسی دریانوردی، مهندسی کشتی، مهندسی مکانیک، مهندسی کشتی سازی، مهندسی عمران و مهندسی برق را ارایه می نماید. علاوه بر مقطع کارشناسی، این دانشکده در دوره تحصیلات تکمیلی نیز در رشته های دریانوردی (حمل و نقل دریایی- بندر و کشتیرانی)، مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی)،  مهندسی کشتی سازی (هیدرودینامیک) و مهندسی عمران - گرایش سواحل ، بنادر و سازه های دریایی دانشجو می پذیرد.


آدرس دانشکده:

آدرس پستی: چابهار -  بلوار دانشگاه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-دانشکده مهندسی دریا- کد پستی: