معرفی دانشکده مهندسی دریا

قدمت دانشکده مهندسی دریا، به اندازه تمام سالهای فعالیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار است، از ابتدا تا به امروز؛ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، در سال 1355 تحت عنوان دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، با همکاری دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان و دانشگاه سیستان و بلوچستان بنیانگذاری شد. این دانشکده، جهت تربیت نیروی متخصص ناوگان دریایی کشور تاسیس شده بود، ولی بعدها فعالیتهای خود را گسترش داد و به جهت توسعه آموزش و تحقیق، در سال 1376، گروه آموزشی مدیریت و کمیسری دریایی از آن منفک شد و متعاقبا منجر به تاسیس دانشکده مدیریت و علوم انسانی گردید. امروزه همان دانشکده اولیه با نام دانشکده مهندسی دریا، با حضور اساتید مجرب و مجهز به کارگاهها و آزمایشگاههای موردنیاز، ضمن رعایت مصوبات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردی (STCW) در حال آموزش و تحقیق در زمینه مهندسی دریا است. دوره های کارشناسی این دانشکده، در گروههای آموزشی مهندسی دریانوردی، مهندسی کشتی (موتور)، مهندسی مکانیک، مهندسی دریا (کشتی سازی)، مهندسی عمران و مهندسی برق ارائه می شوند. همچنین علاوه بر مقطع کارشناسی، این دانشکده در دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) نیز در رشته های دریانوردی (حمل و نقل دریایی- بندر و کشتیرانی)، مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، دریا، مهندسی کشتی سازی (هیدرودینامیک) و مهندسی عمران (سواحل، بنادر و سازه های دریایی) دانشجو می پذیرد.

شایان ذکر است که نتیجه ی چندین دهه تلاش و فعالیت آموزشی در زمینه مهندسی دریا، حضور تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان این دانشکده، در بین متخصصان ناوگان دریایی ایران است و جمع کثیری از فرماندهان و سرمهندسان کشتی در ارگانهای مختلف دریایی کشور و حتی در برخی از شرکتهای بین المللی دریایی، تحصیلات خود را در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و در دانشکده مهندسی دریا سپری کرده اند.


آدرس دانشکده:

آدرس پستی: چابهار -  بلوار دانشگاه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-دانشکده مهندسی دریا- کد پستی: