گروه آموزشی مهندسی مکانیک
دکترسیدامین حسینی
مدیر گروه
پست الکترونیک : amin.hosseini@cmu.ac.ir
تلفن : 31272131 -054
فکس : -

خانم مریم پودینه جانتیغ
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                        
تلفن : 31272234 - 054
فکس : -