آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارت


اساتید مربوطه: دکتر محمد احمدزاده طلاتپه
کارشناس مربوطه: مهندس علی نیک منش
نوع آزمایشگاه: آموزشی


الف)   معرفی کلی آزمایشگاه
آزمایشگاه انتقال حرارت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در سال 1383 با خرید چندین دستگاه از شرکت گنت آلمان شروع به کار نموده  وتاکنون خدمات آموزشی و پژوهشی فراوانی به دانشجویان گروههای مهندسی مکانیک، مهندسی دریا – مهندسی کشتی (مهندسی ماشین آلات دریایی) و سایر گروههای مهندسی ارائه نموده است.این آزمایشگاه در سال 95 با خرید چند دستگاه از شرکت دقت آزما و به جهت حمایت از تولیدات داخلی تجهیز و بروز رسانی شده است.

دستگاههای موجود:


1-مبدل حرارتی تیوبی:

 


 
آزمایشهای ارائه شده: بررسی انتقال حرارت جریان های uniflow , counter

 

2-مبدل حرارتی تیوبی با خروجی داده


 
آزمایشهای ارائه شده: بررسی انتقال حرارت جریان های uniflow , counter همراه با خروجی داده بر روی کامپیوتر

 

 

3-مبدل حرارتی آب و هوا

 

 
آزمایشهای ارائه شده: الف : تغییرات قدرت مطابق با جریان هوا در انتقال حرارت بین آب و هوا    ب : تغییرات قدرت در رابطه با جریان آب در انتقال حرارت بین آب و هوا

 

4- همرفت آزاد و اجباری

 


 


آزمایشهای ارائه شده: بررسی بازده حرارتی برای صفحه تخت سیلندر و فین در دو حالت همرفت آزاد و اجباری

 

5-دستگاه هدایت حرارتی:

 


 
آزمایشهای ارائه شده: بدست آوردن ضریب هدایت حرارتی فلزات مختلف


6- دستگاه انتقال حرارت تشعشعی

 


آزمایشهای  ارائه شده: بررسی انتقال حرارت در تشعشع حرارتی و انتشار نور در تشعشع نور