آزمایشگاه تکنولوژی بتن

آزمایشگاه تکنولوژی بتن


استاد مربوطه: دکتر حامد صفای نیکو
کارشناس مربوطه:  آقای علی سارانی
نوع آزمایشگاه: آموزشی


الف)   معرفی کلی آزمایشگاه تکنولوژی بتن
این آزمایشگاه در سال 1388 تاسیس گردیده است و خدمات آموزشی آن مربوط به دانشجویان دانشکده مهندسی دریا در رشته مهندسی عمران می باشد. در این آزمایشگاه با بهره گیری از اساتید مجرب و به کمک تکنسین مربوطه آزمایش‌های مختلف بر روی بتن شامل آزمایش هایی از قبیل دانه بندی سنگدانه های بتن، ساخت بتن، تعیین اسلامپ بتن تازه، تعیین هوای بتن، تعیین وزن مخصوص بتن، مقاومت فشاری بتن، مقاومت  کششی بتن، تعیین مدول الاستیسیته بتن، تعیین نفوذپذیری بتن، تست چکش اشمیت و غیره انجام می گردد.  در این آزمایشگاه دانشجویان با انواع آزمایش های تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن و چگونگی تعیین طرح اختلاط مناسب بتن به صورت عملی آشنا می شوند.

 

 


ب) تجهیزات موجود
مهمترین تجهیزات موجود مورد استفاده در آزمایشگاه تکنولوژی بتن به شرح ذیل می باشد:
1-    مجموعه الک آزمایشگاهی
2-    شیکر الک آزمایشگاهی
3-    آون
4-    ترازو دیجیتال آزمایشگاهی
5-    چکش تراکم بتن
6-    میز ویبره بتن
7-    انواع قالب های بتن با سایزهای مختلف
8-    میکسر 100 لیتری
9-    جک بتن شکن
10-    چکش اشمیت
11-    دستگاه تعیین نفوذپذیری آب در بتن
و بسیاری لوازم از قبیل بالن، ظروف مدرج و ابزار کار  جانبی

 

 

 
جک بتن شکن
************
 
آون
************


آزمایش نفوذ پذیری آب در بتن
************
 
میکسر بتن
************


 
لوازم بتن خودتراکم
************
 
مجموعه الک ها
************

 
دستگاه ویبره بتن
************
 
قالب های استوانه ای و مکعبی