آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی
 

استاد مربوطه: دکتر ......
کارشناس مربوطه:  آقای علی سارانی
نوع آزمایشگاه: آموزشی


الف)   معرفی کلی آزمایشگاه مصالح ساختمانی
این آزمایشگاه در سال 1388 تاسیس گردیده است و خدمات آموزشی آن مربوط به دانشجویان دانشکده مهندسی دریا در رشته مهندسی عمران می باشد. در این آزمایشگاه با بهره گیری از اساتید مجرب و به کمک تکنسین مربوطه آزمایش‌های مختلف بر روی مصالح ساختمانی شامل آزمایش های فیزیکی و مکانیکی و زمان گیرش سیمان و ملات سیمان، گچ، آجر و آزمایش های فیزیکی و شیمیایی سنگدانه ها انجام می گردد.  در این آزمایشگاه دانشجویان شناخت بهتری از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مصالح ساختمانی و دامنه کاربرد آنها در حوزه های مختلف مهندسی عمران کسب خواهند نمود.


ب) تجهیزات موجود
مهمترین تجهیزات موجود مورد استفاده در آزمایشگاه مصالح ساختمانی به شرح ذیل می باشد:


1-    دستگاه لوس آنجلس
2-    دستگاه ویکات جهت تعیین غلظت نرمال و زمان گیرش سیمان و گچ
3-    آون
4-    جک هیدرولیکی
5-    کولیس
6-    ترازو
7-    مخلوط کن برقی
8-    مجموعه الک ها
و بسیاری لوازم از قبیل بالن، ظروف مدرج و ابزار کار  جانبی

 

 

 

 


انواع ظروف مدرج و ابزار کار جانبی
******************************************
 


دستگاه لس آنجلس
******************************************

 
******************************************
 
آون
******************************************
 
جک هیدرولیکی
******************************************
 
کولیس
******************************************
 
ترازو
******************************************
 
مخلوط کن برقی
******************************************
 
مجموعه الک ها
******************************************