کارگاه اتومکانیک (کارگاه3)

اساتید مربوطه:  دکتر عبدالحسین محمدرحیمی
کارشناس مربوطه:  مهندس جواد میرسپاسی

 

الف)   معرفی کلی کارگاه

 

این کارگاه با هدف آشنایی و آموزش دانشجویان رشته مهندسی دریا و مهندسی مکانیک با کارکرد خودروهایی با موتور بنزینی  در سال 1384 راه اندازی شده است. دانشجویان مکانیزم تولید حرکت و تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی و در نهایت حرکت خودرو را فرا می گیرند. در ابتدای آموزش با ابزار آلات مکانیکی آشنا شده و در ادامه و با باز و بستن موتورهای بنزینی موجود در کارگاه، قطعات تشکیل دهنده موتور، نحوه باز کردن و مونتاژ قطعات، سیکل مکانیکی حرکت موتور به آنها آموزش داده می شود. سیستم تعلیق و شاسی خودرو ، سیستم های روغن کاری و خنک کاری خودرو و همچنین عیوب احتمالی ایجاد شده در خودرو، موتور و  تجهیزات و شیوه رفع آنها به دانشجویان آموزش داده می شود.

 

ب) تجهیزات موجود

مهمترین تجهیزات موجود مورد استفاده کارگاه اتومکانیک به شرح زیر است:


1-    موتور شبیه سازی شده و برش خورده ، خودروی پیکان

 

 

 

2-  موتور با متعلقات  کامل خودروی پراید

 

3- موتورهای اسقاطی جهت آموزش قطعات

 

4- سیستم تعلیق و شاسی خودروی  پژو