کارگاه ریخته گری

کارگاه ریخته گری
استاد مربوطه: دکتر سید امین حسینی
کارشناس مربوطه: مهندس جواد میرسپاسی
 نوع کارگاه: آموزشی

 

الف)   معرفی کلی کارگاه ریخته گری
 این کارگاه که در سال 1390 تجهیز و راه اندازی گردید، درس کارگاه ریخته گری دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی کشتی سازی را پوشش می دهد. در این کارگاه انواع مدلها با توجه به تجهیزات خاص مدل در ابعاد کوچک و بزرگ ساخته می شود. همچنین با توجه به پرسنل و اساتید با تجربه، پروژه های صنعتی و دانشجویی در زمینه ذوب و ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی و آلیاژسازی با توجه به کوره برقی و کوره زمینی موجود و ارائه مشاوره در زمینه ساخت انواع مدلها انجام می گردد. در این کارگاه دانشجویان به طور عمده با فرایندهای ریخته گری (قالب گیری و ذوب ریزی) با ماسه آشنا می شوند. کوره های مورد استفاده در این کارگاه عبارتند از: کوره الکتریکی صنعتی که برای ذوب کردن الیاژهای غیر آهنی با دمای 800 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد و کوره سوخت فسیلی که برای ذوب کردن مواد غیر آهنی مثل آلومینیوم، چدن، برنج و.. بکار می رود. در ادامه تصاویری از بخشهای قالبگیری و ذوب این کارگاه نشان داده شده است: