کارگاه مکانیک دریایی

کارگاه مکانیک دریایی
استاد مربوطه: سر مهندس
کارشناس مربوطه: مهندس علی نیک منش
نوع کارگاه: آموزشی


الف)   معرفی کلی مکانیک دریایی

به منظور ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دانشکده مهندسی دریا در رشته مهندسی کشتی (موتور) و رشته های مشابه دریایی، این کارگاه در سال 1388 تاسیس گردید. این کارگاه، در بر گیرنده سه موضوع دیگهای بخار، تاسیسات جانبی و برخی تجهیزات دریایی است. در این کارگاه، دانشجویان با ساختار یک دیگ بخار و متعلقات اصلی داخلی و خارجی آن آشنا می شوند. همچنین در بخش تاسیسات، شناخت لازم را از انواع لوله ها و اتصالات، پمپ ها و دیگر تاسیسات مرتبط پیدا می کنند. بخش دیگر این کارگاه، تجهیزات دریایی است که در آن عملیات به خشکی بردن کشتی، شامل حوض خشک، حوض شناور، سرسره و سینکرولیفت مورد بررسی قرار می گیرد.


ب) تجهیزات موجود

مهمترین تجهیزات موجود مورد استفاده در کارگاه دیگ بخار، تاسیسات و تجهیزات دریایی به شرح ذیل می باشد:
1-    دیگ بخار و تاسیسات متعلقه
2-    بوستر پمپ و لوله کشی تاسیسات جانبی
3-    حوض خشک و شناور و ....