دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با قدمتی قریب به نیم قرن سابقه در تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص علوم و فنون دریایی مورد نیاز کشور با بهره مندی از اساتید، اندیشمندان و یاوران علمی و همکاری با سایر دانشگاهها در سطح ملی و بین المللی اهتمام دارد تولید کننده ایده و نظریه های دانش بنیان و تأمین کننده نیازهای علمی جامعه باشد و با ایجاد فرصت های برابر در راستای انجام آموزش های تخصصی و پژوهش های بنیادین و کاربردی مورد نیاز حوزه دریانوردی، مهندسی دریا و سایر علوم دریایی کشور در جهت شکوفایی و پرورش استعدادهای علمی و فنی علوم دریایی و ارتقاء علمی، پژوهشی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه اقدام خواهد نمود.