دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در افق 1404 با شعار «توسعه پایدار و توسعه جامع آموزشی دریامحور» دانشگاهی پیشرو در حوزه علوم و فنون دریایی است که در سطح ملی و بین ­المللی برخوردار از جایگاهی ویژه در تولید، آموزش، فناوری و کارآفرینی و سایر علوم مورد نیاز همسو و همگام در توسعه جنوب شرق کشور به ویژه منطقه مکران خواهد بود.

این دانشگاه تخصصی یک مرجع ممتاز پاسخگو به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی در استان با مأموریت محوری و ارائه کننده راه حل برای مسائل پیچیده علوم دریایی در منطقه مکران است و پرورش دهنده انسان­های خلاق و نوآور، کارآفرین، حرفه­ای، کارآمد و پاسخگو خواهد بود.