آقای مالک اشتر اسدی
رئیس اداره روابط عمومی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : info@cmu.ac.ir
تلفن : 31272240-054
فکس : 31272243-054

 

آقای محمد تیموری
کارشناس مربوطه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک : -
تلفن : 31272079-054
فکس : -
 
 
آقای محمد رضا سارانی
کارشناس مربوطه
مدرک تحصیلی :
پست الکترونیک : -
تلفن :  31272243-054
فکس : -
 
 
 
آقای رحیم بخش رئیسی
خدمات
مدرک تحصیلی :
پست الکترونیک : -
تلفن :
فکس : -
 
 

شرح وظایف

 

۱. شرکت در گردهمایی‌ها
۲. دریافت گزارش فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌‌های واحدهای مختلف دانشگاه، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌ رسانی دارند.
۳. جمع‌آوری هر گونه اخبار اطلاعات مورد نیاز به روش‌های تلفنی، شفاهی، مکاتبه‌ای
۴. ارتباط مستقیم با دانشجو، جراید، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی
۵. بررسی مطالب مطروح در رسانه‌های گروهی و مجامع عمومی در ارتباط با فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه به‌ منظور اطلاع‌ رسانی، انعکاس و پاسخگویی در صورت لزوم
۶. برقراری ارتباط با روابط عمومی دانشگاه‌های دیگر و نهادهای دولتی برحسب ضرورت از طریق به‌ کارگیری ابزار ارتباطی مناسب
۷. تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک
۸. بررسی دیدگاه‌ها و سنجش افکارعمومی دانشجو، اساتید و کارمندان در چهارچوب وظایف و در قالب طرح‌های تحقیقاتی و ارائه نتایج حاصل به مسئولان دانشگاه به ‌منظور اتخاذ روش‌های اجرایی مطلوب و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی و ارتباطی مناسب
۹. پشتیبانی، تحلیل و توجیه ارتباطی طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی دانشگاه به‌ منظور روشن شدن اذهان عمومی
۱۰. انعکاس فعالیت‌ها ، برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه به دانشجویان، دولت و نهادها و دانشگاه‌های داخل از طریق:
الف( تهیه و تدوین اخبار، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، آگهی‌‌ها و پیام‌های دانشگاه و نشر و انعکاس آن در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی
ب) انتشار نشریه خبری در چارچوب قوانین مصوب
ج) انتشار سالنامه (عملکرد دانشگاه و واحدهای مختلف آن) در چارچوب قوانین مصوب
د) تهیه عکس، اسلاید، فیلم، تیز، گزارش و دیگر فعالیت‌های سمعی و بصری و نوشتاری و رایانه‌ای از فعالیت‌های دانشگاه؛ آرشیو آن ها و انعکاس و پخش آنها از طریق رسانه‌های گروهی و شبکه های اجتماعی
ه) تلاش برای انعکاس اخبار دانشگاه در سایت ها و شبکه های اجتماعی سازمان های بالادستی و مرتبط ( وزارت عتف، استانداری، دانشگاه ها و ...
۱۱. ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای امور انتشاراتی، تبلیغاتی و ارتباطی دانشگاه
۱۲. اجرا و ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و هنری در قالب‌های گوناگون به همکاران
۱۳. مطالعه، بررسی، ارزیابی، برنامه‌ ریزی و تجهیز مستمر روابط عمومی و فعالیت‌های آن به‌ منظور ارتقای کیفیت و بهینه سازی فعالیت‌های تبلیغاتی، انتشاراتی و ارتباطی براساس روش‌های پیشرفته و به‌روز
۱4. مشارکت و برنامه ‌ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و کمیته‌های علمی، صنعتی، فرهنگی و هنری دانشگاه
۱۵. برندسازی و افزایش شهرت دانشگاه در سطح ملی و بین المللی
۱۶.  به روز رسانی سایت‌های اصلی فارسی و انگلیسی دانشگاه و نظارت بر تمامی سایت‌های اقماری دانشگاه