هیات ها و شوراها


-    هیات امنا
-    هیات رئیسه
-    هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
-    هیات نظارت و ارزیابی
-    هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی
-    شورای دانشگاه
-    شورای مدیریت سبز
-    شورای امر به معروف و نهی از منکر
-    شورای سلامت و سبک زندگی
-    ستاد عفاف و حجاب
-    کمیته پدافند غیرعامل
-    کمیته قرارگاه جهاد تبیین
-    کمیته راهبری امنیت اطلاعات
-    کمیته رصد دانشگاه
-    کمیته عمرانی
-    کمیته تجدیدنظر انضباطی دانشجویان